BẢNG GIÁ XE

Honda Accord : 1,319,000,000 VNĐ

( màu Trắng: +10,000,000 vnđ)

Honda City 1.5G: 529.000.000 VNĐ
Honda City 1.5L: 569.000.000 VNĐ
Honda City 1.5RS: 599.000.000 VNĐ

Honda Civic E : 730.000.000 VNĐ

Honda Civic G : 770.000.000 VNĐ

Honda Civic RS: 830.000.000 VNĐ

(TRẮNG NGỌC, ĐỎ: + 5.000.000 VNĐ)

Honda CR-V E: 998.000.000 VNĐ 

Honda CRV-G: 1.048.000.000 VNĐ 

Honda CRV-L: 1.118.000.000 VNĐ 

(CR-V G&L : ĐỎ + 5,000,000 VNĐ)

HR-V L: 826,000,000 VNĐ

HR-V RS: 871,000,000 VNĐ

(Màu Trắng + Đỏ : +5,000,000 VNĐ)

Scroll
0908 092 810
0908092810